SelectPhoto

Nápověda Galerie

S Galerií získáváte možnost veřejně předvést svá alba přímo v SelectPhoto. To vše můžete doplnit vlastním popisem a představením včetně kontaktů a odkazů na osobní stránky nebo profily na sociálních sítích.

Nastavení textů, loga a úvodního obrázku zobrazených na stránce vašeho profilu nebo v detailu vašich alb v Galerii se provádí po přihlášení v „Nastavení účtu“ na kartě „Vaše značka“. Zde naleznete pole pro zadání zobrazovaného textu v Galerii, kde můžete představit vaši činnost a popsat nabízené služby či zaměření. V textu můžete rovněž uvést kontaktní informace včetně například odkazu na vaše osobní webové stránky nebo profily na sociálních sítích.

Kromě textového pole se zde nachází ještě zaškrtávací pole, kterým můžete celý profil včetně všech přidaných alb v Galerii zobrazit nebo skrýt. Pokud do Galerie přidáte své první album, toto pole se zaškrtne automaticky a bude pod ním zobrazen odkaz, kterým můžete přejít přímo na svůj profil zobrazený v Galerii. 

Nastavení informací zobrazených v Galerii

Jestliže máte zájem o zobrazení vašeho profilu v Galerii, doporučujeme nastavit vše výše uvedené, zejména pak „Zobrazované jméno“, bez něhož se s Galerii bude zobrazovat pouze anonymní jméno ve formě Fotograf 123.

Nastavení zobrazení samotného alba v Galerii provedete kliknutím na červenou dlaždici s názvem „Zobrazení v Galerii“ ve stránce „Správa alba“, na kartě „Akce alba“. Po kliknutí na dlaždici se zobrazí vyskakovací okno, kde máte možnost zadání popisu alba a dále pomocí zaškrtávacího pole nastavit zobrazení alba v Galerii.

Pokud budete mít vše správně nastaveno a některé z vašich alb bude do Galerie přidáno, uvidíte jej ve veřejně dostupném seznamu alb na úvodní stránce Galerie. Některá alba zobrazíme také přímo na domovské stránce SelectPhoto.

Galerie na úvodní stránce SelectPhoto

Ze zobrazeného detailu alba se také můžete jednoduše prokliknout na profil fotografa, včetně toho vašeho, což vám umožňuje kontrolu informací zadaných v „Nastavení účtu“.

Profil fotografa v Galerii