SelectPhoto

Všeobecné obchodní podmínky

 Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uplatňovány mezi „SelectPhoto“ (dále jen „aplikace“) poskytnutou společností Simopt a držitelem licence, který tuto aplikaci bude používat. Vytvořením účtu na SelectPhoto držitel licence souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo pokračováním v užívání aplikace poté, co byl držitel licence informován o změnách těchto obchodních podmínek. Přečtěte si, prosím, vytiskněte a uložte tyto všeobecné obchodní podmínky pro své potřeby.
 2. Než začnete používat službu SelectPhoto, zvažte použití a zpracování vašich osobních údajů (GDPR) – viz zde. Užívání aplikace je považováno za přijetí ochrany osobních údajů.
 3. Vaše data jsou uložena na aplikačním serveru a nejsou přístupná třetím stranám (pouze vy poskytnete přístup k výběru fotografií).
 4. Data jsou přizpůsobena pro nejlepší a nejpohodlnější zobrazení v aplikaci, takže jejich velikost může být změněna.
 5. V aplikaci je zakázáno:
  • vykonávat nelegální činnosti, aktivity, které poškozují/zneužívají děti nebo národnostní menšiny, jsou rasistické, politické, xenofobní nebo sexistické,
  • posílat nevyžádanou poštu,
  • podvádět, falšovat nebo používat zavádějící praktiky,
  • porušovat práva a soukromí ostatních.
 1. Pokud dojde k porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek, účet bude zrušen bez jakékoli náhrady a všechny údaje budou vymazány.
 2. Poskytovatel aplikace má právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit.

 

Účet držitele licence

 1. Na základě online registrace má držitel licence přístup ke svému účtu.
 2. Přístup k účtu držitele licence je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Držitel licence je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných pro přístup ke svému účtu.
 3. Poskytovatel aplikace neodpovídá za jakékoli zneužití účtu držitele licence třetími stranami.
 4. Poskytovatel aplikace neodpovídá za data nahraná držitelem licence.
 5. Poskytovatel aplikace nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou držiteli licence vzniknout v důsledku použití aplikace.
 6. Držitel licence bere na vědomí, že jeho účet nemusí být nepřetržitě k dispozici, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového zařízení.
 7. Držitel licence může svůj účet kdykoli zrušit. Zrušení držiteli licence nedává právo na náhradu za jakékoli nevyužité období.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. září 2018.